TENTORIUM
 1. Spoločnosť ETAMI s.r.o., so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.: 25317/P spracováva v prípade REGISTRÁCIE, VYTVORENIA OBJEDNÁVKY (naplnenia kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia),OBCHODNÝCH OZNAMOV a vyplnenia KONTAKTNÉHO FORMULÁRA v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa.

  Meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa je nutné spracovať za účelom nevyhnutnosti pre naplnenie kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia na adresu určenú zákazníkom, uskutočnenie registrácie na stránke www.tentorium.sk, zasielanie obchodných oznamov alebo odoslania kontaktného formulára. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Etami s.r.o. spracovávané po dobu 3 roky.

  Spracovanie osobných údajov je uskutočňované spoločnosťou Etami s.r.o., teda správcom osobných údajov a v prípade vytvorenia objednávky aj prepravnou spoločnosťou (Slovenská pošta, Slovak Parcel alebo GLS).

  Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  *požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

  *požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,

  *vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo upraviť,

  *vyžadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve,

  *v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

  V Humennom dňa 24.5.2018